T.B.S. Krak-System S.A.Budynek wielorodzinny przy ul. Śliwkowej 8 w Krakowie

- zakup na podstawie umowy deweloperskiej zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

- ceny lokali mieszkalnych od 4.600,00 do 5.600,00 zł brutto za 1m2.

- cena miejsca postojowego ryczałtowa za miejsce 30.000,00 zł brutto.

- cena komórki lokatorskiej ryczałtowa za komórkę 5.000,00 zł brutto.

- ustalone ceny są ostateczne i nie podlegają waloryzacji o wskaźnik inflacji.