T.B.S. Krak-System S.A.Gotowe apartamenty przy ul. Zakątek 4c w Krakowie

- zakup na podstawie umowy notarialnej ustanowienia odrębnej własności.

- ceny lokali mieszkalnych od 9.200,00 do 9.900,00 zł brutto za 1m2.

- cena miejsca postojowego ryczałtowa za miejsce 40.000,00 zł brutto.