T.B.S. Krak-System S.A.Ekskluzywny budynek z 15 apartamentami, Kraków ul. Skawińska 18

- zakup na podstawie umowy deweloperskiej zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.


- ceny lokali mieszkalnych od 13500 do 19400 zł brutto za m2.


- cena miejsca postojowego ryczałtowa za miejsce 50.000,00 zł brutto.


- cena lokalu usługowego 14750 zł brutto za m2.


- ustalone ceny są ostateczne i nie podlegają waloryzacji o wskaźnik inflacji.