T.B.S. Krak-System S.A.Budynek wielorodzinny przy ul. Śliwkowej 8 w Krakowie