T.B.S. Krak-System S.A.Ekskluzywny budynek z 15 apartamentami, Kraków ul. Skawińska 18

- rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w I kwartale 2016 roku.


- przekazanie lokali właścicielom do 30.09.2017 r.


- przeniesienie prawa własności do lokalu mieszkalnego do 31.12.2017 r.