T.B.S. Krak-System S.A.Budynek wielorodzinny przy ul. Śliwkowej 8 w Krakowie

- rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w I kwartale 2014 roku.

- oddanie budynku do użytkowania przewidziane jest na IV kwartał 2015 roku.

- przekazanie lokali właścicielom sukcesywnie od IV kwartału 2015 roku.

- przeniesienie prawa własności sukcesywnie od IV kwartału 2015 roku.