T.B.S. Krak-System S.A.Ogłoszenia spółki

2017-07-27

TBS „Krak-System” S.A. ogłasza drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż lokalu usługowego
przy ul. G. Morcinka 15 w Krakowie.


Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o drugim przetargu
Regulamin drugiego przetargu

Termin wpłaty wadium ustala się na 22.08.2017.