O firmie

Podstawowe normy prawne działalności Spółki

  1. Statut Spółki.
    (plik do pobrania)
  2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami).
  3. Ustawa z dnia 26 października 1995 r o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1070 z późniejszymi zmianami).
  4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71 z 2001 r. poz. 733)
  5. Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj Dz.U. z 2021 r poz. 1048 z późniejszymi zmianami).
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (tj. z dnia 26 kwietnia 2021 r Dz.U. z 2021 r poz. 766 z późniejszymi zmianami).