O firmie

Historia

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna zostało utworzone 15 lipca 1996 r jako jedno z pierwszych  Towarzystw Budownictwa Społecznego w Polsce.

W początkowym okresie działalności Spółka jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego realizowała budowę budynków wielorodzinnych w oparciu o  Ustawę z dnia 26 października 1995 r o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przy wykorzystaniu kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Od 2007 r. TBS „Krak-System” S.A. realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego w ramach działalności deweloperskiej.

Spółka działa na terenie Krakowa, a przez lata działalności dała się poznać jako solidny i wiarygodny deweloper realizujący różnorodne projekty w ciekawych lokalizacjach.

Oprócz w/w działalności TBS „Krak-System” S.A. wykonuje usługi profesjonalnego zarządu wspólnotami mieszkaniowymi.