T.B.S. Krak-System S.A.



Organy Spółki

 

Rada Nadzorcza TBS „Krak-System” S.A.

Andrzej Płonka
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Dzięciołowski
V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Pazdro
Sekretarz Rady Nadzorczej

Kazimierz Maj
Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd TBS „Krak-System” S.A.

Mirosław Stefaniak
Prezes Zarządu

Lech Królak
Członek Zarządu

 

Prokurenci

Małgorzata Stachurka 

Piotr Ziomek

 

Główny Księgowy

Dorota Wala