O firmie

Ogłoszenia i przetargi

05.08.2022 r.

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR GENERALNY

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU – DYREKTORA GENERALNEGO Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna

Zgłoszenia kandydatów powinny być składane na piśmie w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki w Krakowie (31-982 Kraków), ul. Śliwkowa 6, (pon-pt) w godz.1000 – 1300 z adnotacją na kopercie „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego TBS „Krak-System” S.A. w terminie 30 dni od publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

przypadku oferty przesłanej listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby TBS „Krak-System” S.A.

Szczegółowe warunki postępowania kwalifikacyjnego zawarte są w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania :

20.05.2022 r.

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

CZŁONEK ZARZĄDU – DYREKTOR d.s. INWESTYCJI

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

CZŁONKA ZARZĄDU – DYREKTORA d.s. INWESTYCJI Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna

Zgłoszenia kandydatów powinny być składane na piśmie w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki w Krakowie (31-982 Kraków), ul. Śliwkowa 6, (pon-pt) w godz.1000 – 1300 z adnotacją na kopercie „Postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu TBS „Krak-System” S.A. – Członka Zarządu – Dyrektora d.s. Inwestycji” w terminie 5 dni od publikacji ogłoszenia

W przypadku oferty przesłanej listownie decyduje data wpływu i godzina do siedziby TBS „Krak-System” S.A.

Szczegółowe warunki postępowania kwalifikacyjnego zawarte są w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania :

1.04.2022 r.

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR GENERALNY

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU – DYREKTORA GENERALNEGO Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna X kadencji

Zgłoszenia kandydatów powinny być składane na piśmie w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki w Krakowie (31-982 Kraków), ul. Śliwkowa 6, (pon-pt) w godz.1000 – 1300 z adnotacją na kopercie „Postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu TBS „Krak-System” S.A. – Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego” w terminie 14 dni od publikacji ogłoszenia tj. do dnia 15.04.2022 r godz. 1300

W przypadku oferty przesłanej listownie decyduje data wpływu i godzina do siedziby TBS „Krak-System” S.A.

Szczegółowe warunki postępowania kwalifikacyjnego zawarte są w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania :

1.04.2022 r.

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

CZŁONEK ZARZĄDU – DYREKTOR d.s. EKSPLOATACJI

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

CZŁONKA ZARZĄDU – DYREKTORA d.s. EKSPLOATACJI Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna X kadencji

Zgłoszenia kandydatów powinny być składane na piśmie w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki w Krakowie (31-982 Kraków), ul. Śliwkowa 6, (pon-pt) w godz.1000 – 1300 z adnotacją na kopercie „Postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu TBS „Krak-System” S.A. – Członka Zarządu – Dyrektora d.s. Eksploatacji” w terminie 14 dni od publikacji ogłoszenia tj. do dnia 15.04.2022 r godz. 1300

W przypadku oferty przesłanej listownie decyduje data wpływu i godzina do siedziby TBS „Krak-System” S.A.

Szczegółowe warunki postępowania kwalifikacyjnego zawarte są w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania :

3.01.2022 r.

TBS Krak-System S.A. oferuje na wynajem lokal usługowy o powierzchni 298 m2, usytuowany w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. G. Morcinka 15 w Krakowie.

Lokal wymaga generalnego remontu, który TBS wykona pod potrzeby przyszłego najemcy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonicznym 12 644-99-88.

W załączeniu rzut lokalu przeznaczonego pod wynajem.

Pliki do pobrania :

11.05.2021 r

TBS „Krak-System” S. A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Gustawa Morcinka 11 w Krakowie o powierzchni użytkowej 19,72 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą  o powierzchni 8,13 m2

Oferty należy składać w siedzibie Spółki do dnia 07.06.2021 r. godz. 1400

 Pliki do pobrania :

11.05.2021 r

TBS „Krak-System” S. A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 20 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Gustawa Morcinka 11 w Krakowie o powierzchni użytkowej 19,41 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą  o powierzchni 8,17 m2

Oferty należy składać w siedzibie Spółki do dnia 07.06.2021 r. godz. 1400

Pliki do pobrania :

24.02.2021 r.

TBS „Krak-System” S. A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących działki o nr 2/29 i 2/30 o powierzchni 0,0634 ha obręb ewidencyjny 4 Nowa Huta objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00238260/2,

Oferty należy składać w siedzibie Spółki do dnia 17.03.2021 r. godz. 1400

Pliki do pobrania :

24.02.2021 r

TBS „Krak-System” S. A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących działki o nr 2/69 i 2/86 o powierzchni 0,1513 ha obręb ewidencyjny 4 Nowa Huta objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00238260/2,

Oferty należy składać w siedzibie Spółki do dnia 17.03.2021 r. godz. 1400

Pliki do pobrania :

19.01.2021 r.

Unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących działki o nr 2/29 i 2/30 o powierzchni 0,0634 ha obręb ewidencyjny 4 objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00238260/2.

Pliki do pobrania:

04.01.2021 r.

TBS „Krak-System” S. A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących działki o nr 2/29 i 2/30 o powierzchni 0,0634 ha obręb ewidencyjny 4 objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00238260/2.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki do dnia 20.01.2021 r. godz. 15.00

Pliki do pobrania: