Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Krak - System" S.A

Skontaktuj się z nami:

+48 12 644 99 88 sekretariat@krak-system.com.pl

O Spółce

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak-System” S.A. to Spółka z długoletnim doświadczeniem w branży budowlanej i deweloperskiej. Na krakowskim rynku działa od 15 lipca 1996 r.

W początkowym okresie działalności Spółka realizowała budowę budynków wielorodzinnych na wynajem, realizując gminną politykę mieszkaniową poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Krakowa i wprowadzanie na rynek lokali mieszkalnych na wynajem. Ówczesna działalność opierała się o Ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przy wykorzystaniu kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Oprócz podstawowego zadania jakim jest budowa mieszkań na wynajem oraz ich eksploatacja, Ustawodawca przewidział dla Spółek – TBS-ów inne możliwości prowadzenia działalności, w szczególności związane z budownictwem i pozyskiwaniem dodatkowych dochodów. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że TBS-y działają na zasadzie „non profit”. Wszystkie wypracowane środki finansowe przeznaczają na realizację podstawowego celu jakim jest budowa mieszkań.

Od 2007 r. Spółka rozszerzyła dotychczasową działalność o działalność deweloperską i rozpoczęła budowę budynków wielorodzinnych, polegającą na budowie i sprzedaży mieszkań na zasadach komercyjnych. Aktualnie działalność ta jest zasadniczym obszarem działalności Spółki. Na przestrzeni lat Spółka zrealizowała szereg inwestycji – budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych w Nowej Hucie i Podgórzu, ale również w prestiżowej dzielnicy Śródmieście. Zdobyte doświadczenie zaowocowało pomysłem rozwoju działalności w zakresie budownictwa jednorodzinnego. Z powodzeniem zrealizowana w ostatnich latach inwestycja jednorodzinna – o wysokim standardzie wykonania, utwierdziła w przekonaniu o możliwości kontynuowania działalności również i w tym obszarze.

Spółka przez lata swojej działalności dała się poznać jako solidny i wiarygodny deweloper, realizując inwestycje ze sprawdzonymi wykonawcami i z materiałów najwyższej jakości. Swoją wiarygodność Spółka buduje poprzez jasne i uczciwe relacje z Klientami, co przekłada się na ich pozytywne opinie o Spółce.

Oprócz w/w działalności TBS „Krak-System” S.A. świadczy również usługi profesjonalnego zarządu wspólnotami mieszkaniowymi.

Napisz do nas!