Strefa mieszkańców

KOMUNIKATY

TBS „Krak-System” S.A. informuje odbiorców energii cieplnej  o gotowości z dniem 20.09.2021 r kotłowni osiedlowej Morcinka 23 D do sezonu grzewczego 2021/2022.

Jednocześnie informujemy, że włączenia ogrzewania na poszczególnych budynkach podłączonych do sieci dokonuje administrator danej wspólnoty.

TBS „Krak-System” S.A. informuje odbiorców energii cieplnej o zakończeniu z dniem 10.06.2021 r sezonu grzewczego kotłowni osiedlowej Morcinka 23 D.

DRUKI DO POBRANIA

Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami oraz ustalania opłat w TBS „Krak-System” S.A.
(plik do pobrania)

Regulamin Porządku Domowego (dotyczy zasobów mieszkalnych będących własnością TBS „Krak-System” S.A.)
(plik do pobrania)

Oświadczenie służące do naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(plik do pobrania)

Deklaracja o dochodach i nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
(plik do pobrania)

Oświadczenie Najemcy (RODO)
(plik do pobrania)

Wniosek o wyrażenie zgody na cesję partycypacji

(plik do pobrania)

Oświadczenie Właściciela (RODO)
(plik do pobrania)

Wniosek o rozwiązanie umowy partycypacji
(plik do pobrania)

Telefony:

Telefony kontaktowe
(plik do pobrania)

Telefony alarmowe
(plik do pobrania)

UWAGA: Korespondencję można prowadzić za pośrednictwem naszej strony internetowej (zakładka Kontakt)