Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Krak - System" S.A

Skontaktuj się z nami:

+48 12 644 99 88 sekretariat@krak-system.com.pl

Akcjonariat

  1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa–Kraków” S. A.
    ul. Klimeckiego 24, 30-705 KrakówSpółka posiada 829 950 akcji
  2. Gmina Miejska Kraków
    Plac Wszystkich Świętych ¾, 31-004 KrakówGmina posiada 170 050 akcji

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 10 000 000 zł i dzieli się na 1 000 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda, wyemitowanych w seriach A,B,C,D,E,F, przy czym akcje założycielskie serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i przysługuje im prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Napisz do nas!