Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Krak - System" S.A

Skontaktuj się z nami:

+48 12 644 99 88 sekretariat@krak-system.com.pl

Podstawowe normy prawne działalności Spółki

  1. Statut Spółki.
    (plik do pobrania)
  2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawa z dnia 26 października 1995 r o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2224 z późniejszymi zmianami).
  4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 172 z późniejszymi zmianami).
  5. Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj Dz.U. z 2021 r. poz. 1048 z późniejszymi zmianami).
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 766 z późniejszymi zmianami).

Napisz do nas!