Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Krak - System" S.A

Skontaktuj się z nami:

+48 12 644 99 88 sekretariat@krak-system.com.pl

Władze spółki

Rada Nadzorcza TBS „Krak-System” S.A.

Bartosz Miracki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Dzięciołowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Karolina Zaręba
Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd TBS „Krak-System” S.A.

Jakub Cieśla
Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym). Ukończył studia podyplomowe w zakresie finansów przedsiębiorstwa, MBA, Prawo w biznesie, Zarządzanie projektami IT oraz Zarządzanie sprzedażą i marketingiem. Posiada liczne certyfikaty, wśród których na szczególną uwagę zasługują m.in. certyfikat CFO, AgilePM® Foundation, wydany przez APMG-International oraz certyfikat EITCA Business Information Technologies Programme, wydany przez The European Information Technologies Certification Academy.

Od ponad 10 lat realizuje projekty inwestycyjne, wdrożeniowe oraz specjalizuje się w zarządzaniu zmianą. Z sukcesem zrealizował wiele projektów inwestycyjnych i wdrożeniowych. Pasjonat nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwami i ich wdrażania w przedsiębiorstwach.

Wychodzi z założenia, że kluczem do sukcesu jest zgrany i kompetentny zespół, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu poprowadzi organizację do sukcesu.

Paweł Janicki
Członek Zarządu – Dyrektor ds. Inwestycji

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunki: Administracja i zarządzanie, Wycena i gospodarka nieruchomościami), Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: Prawo karne, skarbowe i gospodarcze), Akademii Obrony Narodowej, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (kierunek: Bezpieczeństwo Państwa, Zarządzanie kryzysowe, Instytucje publiczne, Zarządzanie instytucjami publicznymi, Zarządzanie zasobami ludzkimi). Ukończył kurs deweloperski na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Z zawodu jest zarządcą nieruchomości, pośrednikiem obrotu nieruchomościami i rzeczoznawcą majątkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w korporacjach sektora prywatnego, jak i w sektorze samorządowym. Współtworzył i zarządzał innowacyjnymi przedsięwzięciami biznesowymi, gdzie odpowiadał m.in. za realizację strategii rozwoju, finansowanie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie koordynacji i realizacji projektów inwestycyjnych z branży budownictwa drogowego, przemysłowego oraz mieszkaniowego.

Napisz do nas!