O firmie

Władze Spółki

Rada Nadzorcza TBS „Krak-System” S.A.

Janusz Dzięciołowski
Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Miracki
Członek Rady Nadzorczej

Karolina Helena Zaręba
Członek Rady Nadzorczej

Marcin Piętak
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd TBS „Krak-System” S.A.

Mirosław Stefaniak
Prezes Zarządu

Lech Królak
Członek Zarządu

Prokurenci TBS „Krak-System” S.A.

Małgorzata Stachurka

Piotr Ziomek

Główny Księgowy

Dorota Wala