O firmie

Władze Spółki

Rada Nadzorcza TBS „Krak-System” S.A.

Bartosz Miracki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Dzięciołowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Karolina Zaręba
Sekretarz Rady Nadzorczej

Marcin Piętak
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd TBS „Krak-System” S.A.

Paweł Janicki
Członek Zarządu

Lech Królak
Członek Zarządu

Prokurenci TBS „Krak-System” S.A.

Małgorzata Stachurka

Piotr Ziomek

Główny Księgowy

Dorota Wala